Πολιτική Απορρήτου

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ο παρόν ιστότοπος σέβεται απόλυτα την προστασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών και έχει εναρμονισθεί πλήρως με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016/ΕΕ και με τον Ν. 4624/2019, σχετικά με τα εθνικά μέτρα εφαρμογής του.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (στο εξής Πολιτική) αφορά τον τρόπο που το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών και χρηστών του παρόντος Ηλεκτρονικού Καταστήματος.

Υπεύθυνος επεξεργασίας του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος είναι η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «Ελευθεριάδου Ελε. Κυριακή» και με τον διακριτικό τίτλο «ELEFTHERIADIS JEWELS» (ΑΦΜ 043174651 της ΔΟΥ Κατερίνης και με αριθμ. ΓΕΜΗ 52575148000), εδρεύουσα στην Περιοχή Νέων Πόρων, επί της οδού Ολύμπου 59 και Διονύσου (Τ.Κ. 60065).

 1. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα:

Ο όρος “προσωπικά δεδομένα” αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.α., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητα του υποκειμένου των δεδομένων αυτών.

Ο Χρήστης όταν επισκέπτεται τον παρόντα ιστότοπο και όταν επιθυμεί να κάνει χρήση των υπηρεσιών που παρέχει αναγνωρίζει ότι είναι απαραίτητο να παρέχει ορισμένες πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα Προσωπικά Δεδομένα του, οι οποίες θα τύχουν επεξεργασίας. Ο Πάροχος του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος δε θα ζητήσει ποτέ από τον Χρήστη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

Ο χρήστης εγγυάται και φέρει την ευθύνη για την ακρίβεια, αλήθεια, εγκυρότητα, γνησιότητα, συνάφεια και προσφορότητα των προσωπικών δεδομένων που γνωστοποιεί στον Πάροχο μέσω του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

 1. Τι είναι η επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων:

Ως επεξεργασία νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

 1. Ποιά δεδομένα συλλέγει το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα και για ποιούς σκοπούς:

(α) Για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού χρήστη στην παρούσα ιστοσελίδα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται είναι τα κάτωθι:

– Ονοματεπώνυμο

– Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

(β)  Για την πραγματοποίηση επικοινωνίας μέσω της φόρμας επικοινωνίας τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται είναι τα κάτωθι:

– Ονοματεπώνυμο

– Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

(γ) Για την εγγραφή του Χρήστη/ Επισκέπτη στην υπηρεσία ζητηθείσας εμπορικής επωνυμίας (newsletter) τα στοιχεία που συλλέγονται είναι τα κάτωθι:

– Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

(δ) Για την ολοκλήρωση της παραγγελίας μέσω της φόρμας παραγγελίας για την αγορά προϊόντος τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται είναι τα κάτωθι:

– Ονοματεπώνυμο

– Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

– Σταθερό ή Κινητό Τηλέφωνο Επικοινωνίας

– Διεύθυνση Κατοικίας

– Διεύθυνση Αποστολής

 1. Για ποιο λόγο συλλέγονται Προσωπικά Δεδομένα:

Η συλλογή και η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων έχει σαν σκοπό την καταγραφή της συμβατικής σχέσης με τον Πάροχο, τον έλεγχο, την βελτίωση και την προσαρμογή σε προτιμήσεις και επιλογές σχετικά με αγαθά και την αποστολή με ηλεκτρονικά ή παραδοσιακά μέσα διοικητικών, τεχνολογικών, οργανωτικών ή/και εμπορικών πληροφοριών για τoν Πάροχο. Ο Xρήστης έχει δικαίωμα να έχει, σε οποιαδήποτε στιγμή, πρόσβαση στο αρχείο και να απαιτεί διόρθωση ή διαγραφή όσων δεδομένων τον αφορούν. H συλλογή και η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τους κάτωθι σκοπούς:

– Διαχείριση του ιστοτόπου και της επιχείρησης μας

– Προσωποποιημένη διαμόρφωση του ιστοτόπου για εσάς

– Ενεργοποίηση της χρήσης των διαθέσιμων υπηρεσιών σας στον ιστότοπο μας

– Αποστολή των αγαθών που αγοράζετε μέσω του ιστοτόπου μας

– Παροχή υπηρεσιών που αγοράζετε μέσω του ιστοτόπου μας

– Αποστολή κινήσεων, τιμολογίων και υπενθυμίσεων πληρωμής σε εσάς, καθώς και συλλογή πληρωμών από εσάς

– Αποστολή μη διαφημιστικών επικοινωνιών

– Αποστολή ειδοποιήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με τα αιτήματά σας

– Αποστολή του ενημερωτικού δελτίου μας μέσω email αν το έχετε ζητήσει (μπορείτε να μας ενημερώσετε ανά πάσα στιγμή αν πλέον δεν επιθυμείτε το ενημερωτικό δελτίο)

– Αποστολή διαφημιστικών επικοινωνιών, σχετικών με την επιχείρηση σας ή τις επιχειρήσεις συγκεκριμένων τρίτων μερών οι οποίες πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν, μέσω κοινοποιήσεων ή, αν έχετε συμφωνήσει σε αυτό, μέσω by email ή παρόμοιας τεχνολογίας (μπορείτε να μας ενημερώσετε ανά πάσα στιγμή αν πλέον δεν επιθυμείτε διαφημιστικές επικοινωνίες)

– Παροχή στατιστικών δεδομένων των χρηστών μας σε τρίτα μέρη (τα οποία δεν θα είναι σε θέση να ταυτοποιήσουν κανένα χρήστη από αυτές τις πληροφορίες)

– Διαχείριση αιτημάτων και παραπόνων που υποβάλατε οι ίδιοι ή σχετίζονται με τον παρόντα ιστότοπο σας

– Διατήρηση της ασφάλειας του ιστοτόπου και πρόληψη κατά οποιασδήποτε απάτης

– Επιβεβαίωση της συμμόρφωσης με τους όρους και προϋποθέσεις παροχής του ιστοτόπου μας (περιλαμβάνοντας και τη επιτήρηση προσωπικών μηνυμάτων που διακινούνται μέσω της ιδιωτικής διαδικτυακής υπηρεσίας μηνυμάτων μας).

 1. Νομιμοποιητική βάση επεξεργασίας των Δεδομένων των Υποκειμένων:

Η συλλογή των προσωπικών δεδομένων γίνεται μόνο εφόσον υπάρχει νόμιμος λόγος για την επεξεργασία τους.

Σε κάθε περίπτωση η επεξεργασία θα στηρίζεται σε μία από τις κάτωθι νομιμοποιητικές βάσεις:

(α) στη συναίνεση του Χρήστη, όπου θα παρέχεται η δυνατότητα σε αυτόν πριν από οποιαδήποτε χρήση του παρόντος ιστοτόπου να συνεχίσει στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, προκειμένου να προβεί στη χρήση που επιθυμεί.

(β) στο έννομο συμφέρον του Παρόχου του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος, προκειμένου να μπορέσει να εκπληρώσει προσηκόντως τις απορρεούσες εκ της εξ αποστάσεως συναπτομένης συμβάσεως υποχρεώσεις του, και

(γ) εν γένει στη μεταξύ Παρόχου – Χρήστη συμβατική σχέση.

(δ) στις τυχόν υποχρεώσεις της επιχείρησης που πηγάζουν από τον νόμο (π.χ. φορολογική νομοθεσία, νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο κ.ά.)

(ε) στο έννομο συμφέρον της επιχείρησης. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, συλλέγουμε τα Δεδομένα σας με τρόπο που εύλογα αναμένεται ως μέρος της λειτουργίας της επιχείρησής μας και που δεν επηρεάζει ουσιαστικά τα δικαιώματά, την ελευθερία ή τα συμφέροντά των υποκειμένων προσωπικών δεδομένων.

 1. Αποδέκτες των Δεδομένων:

Πρόσβαση στα δεδομένα των Χρηστών έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό του Παρόχου, το οποίο έχει δεσμευθεί με τήρηση εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας και έχει αναλάβει να συμμορφώνεται πλήρως με το νομικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων και τον Γενικό Κανονισμό 679/2016/ΕΕ, καθώς και τον εφαρμοστικό αυτού εθνικό νόμο 4624/2019.

Τα δεδομένα των Χρηστών δε διαβιβάζονται σε τρίτους.

Τα δεδομένα δεν αποστέλλονται εκτός της Ε.Ε., καθώς αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας μόνο εντός Ελλάδας.

 1. Χρόνος Επεξεργασίας και διατήρησης των δεδομένων:

Τα δεδομένα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο προκειμένου να εκπληρωθεί ο σκοπός για τον οποίον συλλέχθηκαν, εκτός αν απαιτείται παράταση του εν λόγω χρόνου σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως σε περίπτωση νομικών αξιώσεων ή έννομων υποχρεώσεων του Παρόχου έναντι τρίτων με αυτόν προσώπων (χρηστών/επισκεπτών/τρίτων προσώπων).

 1. Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων:

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των Προσωπικών Δεδομένων των Χρηστών, ο Πάροχος του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος έχει λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση, γνωστοποίηση, απώλεια ή τυχαία/ αθέμιτη καταστροφή και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Ασφάλεια SSL: Ο Πάροχος έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες, με πρωτόκολλο SSL, με κρυπτογράφηση 128-bit (την πιο ισχυρή σήμερα), για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά.

Ο παρών διαδικτυακός τόπος, διαθέτει πιστοποίηση SSL της Sectigo RSA Domain Validation Secure Server CA η οποία είναι μία ελεύθερα προσβάσιμη αυτοματοποιημένη αρχή πιστοποίησης του Internet Security Research Group (ISRG).

 1. Δικαιώματα του υποκειμένου από την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων του:

Ο Χρήστης/ Επισκέπτης της παρούσας ιστοσελίδας έχει στη διάθεση του όλα τα δικαιώματα που του παρέχει ο Κανονισμός 679/2016/ΕΕ σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. Ειδικότερα, τα δικαιώματα του Χρήστη/Επισκέπτη είναι τα κάτωθι:

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα Προσωπικά σας Δεδομένα.

Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματά σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής διεύθυνσης).

Έχετε δικαίωμα διαγραφής / δικαίωμα στη λήθη.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας.

Έχετε δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.

Μπορείτε να ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεών σας ως προς την επεξεργασία.

Έχετε δικαίωμα εναντίωσης και ανάκλησης συγκατάθεσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματός σας. Εάν έχετε δηλώσει τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ.

 1. Τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων των υποκειμένων προσωπικών δεδομένων:

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνσή info@elisjewel.com με τίτλο «Άσκηση Δικαιώματος» και εμείς θα το εξετάσουμε και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

Κατ’ εξαίρεση:

(α) αν επιθυμείτε τη διόρθωση των Δεδομένων σας στο λογαριασμό χρήστη σας, μπορείτε να συνδεθείτε σε αυτόν και να πραγματοποιήσετε οιανδήποτε διόρθωση/ μεταβολή χωρίς να απαιτείται η υποβολή Αιτήματος.

(β) αν επιθυμείτε την ανάκληση της συγκατάθεσης σας για αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) μπορείτε να την πραγματοποιείτε με την επιλογή του συνδέσμου «Για διαγραφή από τη «λίστα αποστολής newsletter» κάντε κλικ εδώ» που βρίσκεται στο κάτω μέρος κάθε newsletter.

 1. Πολιτική Cookies:

Όπως οι περισσότερες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο έτσι και η παρούσα χρησιμοποιεί cookies, προκειμένου να αναγνωρίζεται ο χρήστης και να του προσφέρονται εξατομικευμένες πληροφορίες. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο κάθε χρήστη/ επισκέπτη. Ο χρήστης της ιστοσελίδας μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο, ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης τους σε καμία περίπτωση. Το παρόν Ηλεκτρονικό Κατάστημα σεβόμενο τη σφαίρα της προσωπικής ελευθερίας και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών είναι πλήρως συμμορφωμένο με το υπάρχον ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των cookies και ιδίως με τον Νόμο 3471/2006 και την υπ’ αριθμ. 1/2020 Σύσταση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων («Συμμόρφωση υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων με την ειδική νομοθεσία για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες»).

Ειδικότερα, ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί 4 διαφορετικές κατηγορίες cookies:

(α) Απολύτως Απαραίτητα Cookies:

Χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies για την εύρυθμη λειτουργία καθώς και την βελτίωση της ασφάλειας του συγκεκριμένου ιστότοπου. Αυτά τα cookies είναι υποχρεωτικά και δεν υπάρχει δυνατότητα απενεργοποίησης τους σε αυτόν τον ιστότοπο.

(β) Cookies Στατιστικών:

Η επιχείρηση μας κάνει χρήση cookies στατιστικής με σκοπό να βελτιώνει την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε διαδικτυακά, χρησιμοποιώντας αναλυτική δεδομένων και στατιστικών (analytics), έρευνα μέσω αναδυόμενων παραθύρων (survey pop-ups) και συνολική παρακολούθηση απόδοσης και διαθεσιμότητας του ιστοτόπου. Τα Cookies στατιστικών βοηθούν τους ιδιοκτήτες ιστοχώρου να κατανοήσουν πώς αλληλεπιδρούν οι επισκέπτες με τις σελίδες συλλέγοντας και αναφέροντας πληροφορίες ανώνυμα. Αυτά τα cookies είναι προαιρετικά και μπορείτε να μην παρέχετε τη συναίνεση σας στη χρήση τους με το να επιλέξετε την εξαίρεση τους στις ‘‘ρυθμίσεις cookies”.

(γ) Cookies Προτίμησης:

Η επιχείρηση χρησιμοποιεί cookies λειτουργικότητας για να αποθηκεύει στον ιστότοπό μας τα στοιχεία σύνδεσής σας (credentials) κατά την επόμενη επίσκεψή σας σ’ αυτόν. Τα cookies προτίμησης επιτρέπουν σε μια ιστοσελίδα να θυμάται πληροφορίες που αλλάζουν τον τρόπο που συμπεριφέρεται η ιστοσελίδα ή την εμφάνισή της, όπως την προτιμώμενη γλώσσα ή την περιοχή στην οποία βρίσκεστε Επιπλέον, χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies για την ενίσχυση της εμπειρίας σας ως χρήστη αποθηκεύοντας ορισμένες επιλογές σας. Αυτά τα cookies είναι προαιρετικά και μπορείτε να μην παρέχετε τη συναίνεση σας στη χρήση τους με το να επιλέξετε την εξαίρεση τους στις ‘‘ρυθμίσεις cookies”.

(δ) Cookies Εμπορικής προώθησης:

Για την βελτιστοποίηση της εμπειρίας σας ως χρήστη του ιστοτόπου της επιχείρησης , τα συγκεκριμένα cookies χρησιμοποιούνται για να τηρείται αρχείο με τις επισκεπτόμενες από εσάς σελίδες του ή για να σας παρέχονται η πλησιέστερες σε εσάς .Αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε στοχευμένες διαφημίσεις και κατά την επίσκεψή σας σε ιστοτόπους, άλλους, εκτός του παρόντος. Τα ως άνω cookies σας δίνουν επίσης τη δυνατότητα να κοινοποιείτε και να μοιράζεστε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις σελίδες του ιστότοπου που σας ενδιαφέρουν

Η ιστοσελίδα μας δύναται να προβάλλει περιεχόμενο από εξωτερικούς παρόχους, π.χ. YouTube, Facebook και Twitter. Για την προβολή περιεχομένου τρίτων, πρέπει πρώτα να αποδεχθείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι ίδιοι. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται η πολιτική τους για τα cookies, η οποία εκφεύγει του ελέγχου μας. Αν όμως δεν προβάλλετε το συγκεκριμένο περιεχόμενο, δεν τοποθετούνται cookies τρίτων στη συσκευή σας.

Στην περίπτωση που δεν επιθυμείτε τη συλλογή πληροφοριών μέσω των cookies, έχετε την δυνατότητα μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος πλοήγησης στο διαδίκτυο που χρησιμοποιείτε να επιλέξετε την διαγραφή των ήδη υπαρχόντων cookies, την αποδοχή ή την απόρριψη κάθε συγκεκριμένου cookie ή την αυτόματη απόρριψη όλων των μελλοντικών cookies στον υπολογιστή σας με αναπόφευκτη ωστόσο συνέπεια να καταστεί δυσχερέστερη ή ακόμη κι αδύνατη ή χρήση ορισμένων λειτουργιών της παρούσας ιστοσελίδας.

 1. Ποιό είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των δεδομένων των υποκειμένων:

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Tυχόν διαφορά προκύψει από ή σχετικά με την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας υπάγεται προς επίλυση σε διαμεσολάβηση σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαμεσολάβησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ). Σε περίπτωση που η διαφορά ή μέρος αυτής δεν επιλυθεί μέσω διαμεσολάβησης, η διαφορά ή το μη επιλυθέν τμήμα της επιλύεται αποκλειστικά, τελεσίδικα και αμετάκλητα από διαιτητικό δικαστήριο, που ορίζεται και διεξάγει τη διαιτησία σύμφωνα με τον Κανονισμό Διαιτησίας ΕΟΔΙΔ.

 1. Καταγγελία σχετικά με την παραβίαση του ισχύοντος δικαίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων:

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει το ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Ταχυδρομική δ/νση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – e-mail contact@dpa.gr.